6 Comments

 1. Ååå. Det här är väldigt intressant. Har det inte gjorts nån slags enkätuppföljning av utträden för en tio år sedan sådär? Men den svarar förstås inte på frågorna om hur det »känns» att plötsligt börja dricka.

  Mitt intryck är att många av de som varit med länge och varit väldigt engagerade har något slags karenstid då de är nyktra icke-medlemmar, och först efter en tid börjar somliga av dem att dricka.

  På jobbet pratar vi ibland om »turning points», den punkt där man kommer till insikt om något och sedan radikalt förändrar hur man tänker eller resonerar – t.ex. hur man hanterar sin diabetes eller så. Det borde vara ett användbart begrepp om man vill studera vad som gör att somliga till sist börjar dricka.

  Förmodligen är det en lång process, men på något ställe sker ändå avgörandet som gör att man plötsligt inte tackar nej till vin eller ber om en alkoholfri välkomstdrink i stället. (Jag inbillar mig åtminstone att de flesta börjar dricka i den typen av sammanhang, inte att de köper en sjuttiofemma och häller i sig.)

  Bara hur vi resonerar kring det själva är gräsligt intressant, du skriver »avhoppare», och mina tankar går ofta automatiskt åt det hållet, att det skulle vara ett svek – fastän det egentligen är ett ruskigt sätt att resonera. Kan det ha med löftet att göra?

  På så vis särskiljer vi oss från andra organisationer. Jag tror inte att man skulle resonera på samma sätt kring någon som slutade bygga modellflygplan och i stället började samla frimärken.

 2. Intressanta tankar Anders! Jag använde faktiskt begreppet "avhoppare" för att provocera lite och se ifall någon skulle reagera som du gjorde nu. Kanske skulle ämnet kunna vara föremål för en liten kvalitativ undersökning?

 3. Det är absolut ett intressant ämne för en undersökning! Och jag tänkte nästan att det var lite provokativt menat, men samtidigt är diskursen inom rörelsen sådan att svek-resonemanget också finns med, eller hur? 🙂

 4. Ett sådant resonemang finns absolut, i synnerhet när det gäller personer som har haft en extra framstående roll i rörelsen. Dock pratar man ogärna allt för öppet om det perspektivet tror jag.

 5. Intressant inlägg och diskussion.

  Min bild är att de allra flesta, säkert 95%, av de som går ur även börjar dricka. Jag har tänkt att det också är så att folk faktiskt går ur just av anledningen att de inte vill vara nyktra längre, men att de kanske även har ytterligare något skäl eller något svepskäl som låter bättre eller mer rationellt.

  Det kan förstås vara så som Anders är inne på också, att man går ur av något helt annat skäl, men att man när man väl inte är med längre kanske inte har samma övertygelse och samma stöd och därför kanske börjar ta något glas vin när man blir bjuden.

  Vi skiljer ju oss från andra föreningen på det sätt som Anders säger. Vi tror på en idé och är inte bara en hobby- eller sällskapsförening. Vi tror att världen vore bättre om den var nykter och vi tror att helnykterheten är en viktig del som också blir en del av ens identitet. Därför är det naturligtvis också känsligt med de som går ur, ger upp sin helnykterhet och med den även kampen för en värld utan de orättvisor och den misär som alkoholen skapar.

  Jag tycker att det är fel att kalla det svek att någon går ur, men samtidigt är det väl inte fel att ogilla att människor går ur?

  En annan intressant diskussion är ju hur man ser på de som aldrig har varit med och dricker jämfört med de som har varit med och sedan går ur och börjar dricka. Är det någon skillnad? Bör det vara det? Jag kan ju tycka att den som varit med i rörelsen på något sätt är bättre upplyst och därmed har ett annat ansvar än den som aldrig varit med och kanske aldrig egentligen tagit ett medvetet val att dricka alkohol. För liksom den som går med i rörelsen tar ett medvetet val att inte dricka så tar väl den som går ur ett medvetet val att dricka alkohol?

 6. Niklas har absolut en poäng i resonemanget om det medvetna valet. Och visst måste man kunna få vara besviken om någon går ur och börjar kröka?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *